Saturday, May 14, 2011

Lalita Sahasranama # 522

Suklavarna

suklah varnah yasyah sa
Whose complexion is white.

No comments:

Post a Comment